Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING

023ONLINE, gevestigd aan de Schoterweg 12, 2021HM  HAARLEM,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schoterweg 12
2021 HM. HAARLEM
+31 85 130 2490

Marcel Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van 023ONLINE. Hij is te bereiken via info@023ONLINE.nl

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens die door jou zelf worden toegevoegd aan een formulier
– Gegevens die door jou op een andere wijze met ons worden gedeeld
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@023ONLINE.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

023ONLINE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van het betalingsverkeer
– Om contact op te kunnen nemen als onderdeel van onze dienstverlening
– Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Geautomatiseerde besluitvorming

023ONLINE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 023ONLINE) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij hanteren de wettelijk toegestane bewaartermijnen

Delen van persoonsgegevens met derden
Er worde door 023ONLNE geen persoonsgegevens gedeeld met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken
023ONLINE gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 023ONLINE.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderingen gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@023ONLINE.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs aan jouw verzoek toe te voegen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen vier weken op jouw verzoek.

023ONLINE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
023ONLINE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@023ONLINE.nl.

To share